Theorie
Klik hier en
meld je nu aan!

Voordat je bij het CBR een examen of tussentijdse toets kunt doen, moet je je theorie-examen gehaald hebben. Het is verstandig om hier zo snel mogelijk mee te beginnen, zodat je praktijkexamen of tussentijdse toets niet hoeft uit te stellen door het niet halen van je theorie-examen. Een theorie-examen is 1,5 jaar geldig.

Inhoud theorie-examen

Een theorie-examen bestaat uit drie onderdelen:

  1. Gevaarherkenning (25 vragen)
  2. Verkeersregels (30 vragen)
  3. Verkeersinzicht en risico’s (10 vragen)

Bij gevaarherkenning krijg je een situatie te zien door de vooruit van een auto. Je moet elke keer zeggen of je hier remt, gas loslaat of niets doet. Je moet hier minstens 12 vragen goed hebben. Bij de andere twee onderdelen krijg je vragen over het thema. Van de in totaal 40 vragen moet je er minstens 35 goed hebben.