072-5742293

Procedure klachtenafhandeling

  1. Heb je een klacht of ben je ontevreden? Vul dan het klachtenformulier in.
  2. Jouw klacht wordt opgenomen in een elektronische map met klachten, gerangschikt naar klacht / volgnummer.
  3. Binnen 1 week ontvang je van ons een ontvangstbevestiging van je klacht. Mochten er nog dingen onduidelijk zijn dan vragen wij je om dat verder toe te lichten.
  4. Alle klachten zullen wij rubriceren zodat we kunnen analyseren of er in een bepaalde rubriek aanvullende actie nodig is.
  5. Wij bekijken wat de mogelijke oorzaak is en ondernemen een correcte maatregel. Dit kan bijvoorbeeld zijn dat we de desbetreffende rijinstructeur vragen wat de reden van de klacht is en brengen je eventueel onder bij een andere instructeur; we bekijken of de afspraken zijn nagekomen en komen deze indien nodig alsnog na; we gaan na of er aan de wettelijke eisen en eisen van de Rijleskeurmerk is voldaan; een andere passende maatregel.
  6. Afhankelijk van het soort klacht wijzen wij een bemiddelaar aan die de onvrede in behandeling neemt. Dat kan bijvoorbeeld een collega zijn die onafhankelijk staat van Rijschool van Voorst.
  7. We gaan na of er onvrede is ontstaan door een structureel probleem of dat het voortkwam uit een eenmalig probleem.
  8. Indien noodzakelijk nemen we preventieve maatregelen om desbetreffende soort van onvrede in de toekomst te voorkomen.

Toelichting

Zodra je het klachtenformulier hebt ingevuld nemen wij de uiting van onvrede in behandeling. Wij streven naar een zo effectief mogelijke afhandeling.